Zgibovi za velika ledja!

Zgibovi za velika ledja!

Jedne od glavnih i osnovnih vežbi za ledja su zgibovi. Od samog početka treniranja mišića ledja prvo što nam pada napamet na početku treninga su upravo zgibovi, te stoga i ne čudi što se oni rade uglavnom na početku treninga kada su ledja najodmornoja.
U ovom tekstu nećemo pričati o povećanju broja ponavljanja niti o tome kako da povećate opterećenje na samoj vežbi već ćemo isključivo govoriti o tome kako da što pravilnije izvedete sam pokret kako bi bolje pogodili ciljani mišić što i jeste cilj ukoliko želite da postignete hipertrofiju.

Prednji Zgibovi

-Zauzmite viseći položaj na vratilu sa nadhvatom koji je širi od širine ramena
-Krenite da privlačite grudni koš prema vratilu izdišući vazduh
-Lagano se spustite usišući vazduh
-Ponoviti pokret

Prilikom povlačenja laktova unazad, bliže telu angažuju se mišići M. latissimus dorsi i M. terse major,
u gornjem delu pokreta kada je brada u nivou vratila angažuju se M. rhomboideus i srednji i donji deo trapeznog mišića

Varijacija

Ukoliko se grudi isture prema napred  a laktovi pomere široko unazad, kao na prvoj slici, prilikom pokreta aktiviraju se gornja i centralna vlakna M. latissimus dorsi-ja i M. terse major-a. Kada se u gornjem delu pokreta približe lopatice aktiviraju se rombasti mišići i gornji i donji segment trapeznog mišića.

Aleksandar Stanisic

Zadnji zgibovi

Zauzmite viseći položaj na vratilu sa nadhvatom koji je širi od širine ramena
-Krenite da se privlačite ka vratilu tako da vam ono u gornjem delu pokreta bude iza glave, izdišite vazduh tokom pokreta
-Lagano se spustite usišući vazduh
-Ponoviti pokret

Napomena:
Potrudite se da vam telo bude iza vratila od početka pokreta, kako bi što bolje pogodili ciljani mišić, slika 2

IM1G_11076

Angažovan je veliki mišić ledja M. latissimus dorsi i veliki obli mišić M. terse major. U završnom delu pokreta prilikom približavanja loparica aktiviraju se M. rhomboideus i donji deo trapeznog mišića. Ova vežba će pomoći početnicima da ojačaju ledja za izvodjenje zgibova.
Ove vežbe zahtevaju odredjen nivo snage i odlične su za jačanje mišića ledja.
07223

Izrada programa treninga za povećanje mišićne mase, individualni treninzi kao i treninzi u manjim grupama. Više informacija možete dobiti ovde.