Koncept rada

MERENJE

kaliperMerenje je sastavni deo praćenja klijenta. Samu promenu konstitucije tela utvrdjujemo merenjem na odredjenim delovima tela. Za jednog klijenta nije neuobičajno da izgubi težinu masti a dobije mišićnu težinu, bez promene u ukupnoj telesnoj težini. Bez promene konstitucije tela, ova povoljna promena bi mogla da prodje neopaženo i da možda dovede do razočaranosti klijenta.

 • Merenje brzine otkucaja srca je takodje neophodno kako bi se odredila i na treningu održala, željena srčana frekfencija koja se meri uz pomoć monitora srčane frekfencije.
 • Merenje krvnog pritiska daje neke osnovne informacije o kardiovaskularnom zdrastvenom stanju I odvijanju programa.
 • Merenje nabora kože se zasniva na verovanju da oko 50 procenata ukupne telesne masti leži ispod kože i obuhvata merenje debljine nabora kože na standardizovanim mestima.
 • Merenje obima za procenjivanje konstitucije tela se mogu koristiti samostalno ili uz merenja nabora kože. Iako se pokazalo da ovaj metod procene nije ništa precizniji od samog merenja nabora, on je koristan kod procene promena obima koje nastaju kao rezultat treninga sa opterećenjem i predstavlja dobru proveru za merenje nabora kože i druge metode procene kod promena konstitucije tela.
 • Merenje telesne težine je neophodno kako bi se pratila ukupna telesna težina tela.

PROVERA ZDRASTVENOG STANJA

Pre nego što počne da se sprovodi neki od programa treninga neophodno je upoznavanje sa klijentovom istorojom zdravlja i vežbanja kako bi se procenili ciljevi, predanost aktivnom načini života i nivoa fizičke sposobnosti. Zdrastvaena istorija klijenta je primarno sredstvo za pravljenje bezbednog i efikasnog programa vežbanja. Neophodne komponente obrasca istorije zdrastvenog statusa stanja su:

 • Demografske informacije, kao što je starost pol I zanimanje
 • Prošla i sadašnja istorija vežbanja
 • Faktori rizika po zdravlje
 • Lekovi
 • Nedavna ili trenutna bolest i povrede
 • Istorija operacija i povreda
 • Zdrastvena istorija porodice

TESTIRANJE

testiranje

Testiranje je sastavni deo treninga. Testiranje i procene fizičke sposobnosti pruža mogućnost da se prikupe informacije koje se odnose na sadašnji stepen fizičke sposobnosti klijenta. Svrha može da bude:

 • Da se procene sadašnji nivoi fizičke sposobnosti u odnosu na starost I pol
 • Da se pruži pomoć u pravljenju programa vežbanja
 • Da se prepoznaju oblasti sa rizicima za zdravlje i od povreda
 • Da se utvrde ciljevi i pruži motivacija
 • Da se proceni napredak

TRENING

trening

Sam trening je je maximalno prilagodjen vašim potrebama i mogućnostima u zavisnosti o kom programu se radi. Mnogi klijenti žele nivo fizičke sposobnosti koji zadovoljava svakodnevne aktivnosti, aktivan način života i sposobnost suprostavljanja nepredvidjenim situacijama. Drugi žele nivo fizičke sposobnosti koji je više sportski i oni će želeti da dostignu veće takmičarske nivoe kardiovaskularne izdržljivosti, mišićne snage i izdržljivosti, elastičnosti i konstitucije tela.

(Priručnik za personalne trenere – FISAF personal trainer course 2012)

Zbog toga ceo moj rad sa Vama je koncipiran tako da vam što više približim fizičku aktivnost kako bi izvukli maksimum iz vašeg treninga i postigli prethodno zacrtan cilj. Moje dosadašnje iskustvo i poznavanje treninga omogućiče da treningu pristupate sa puno motivacije i da svaki naredni trening poboljšavate svoje fizičke sposobnosti dovodeći sebe do novih dostignića. Kroz sam trening sa Vama trudiću se da utičem na Vaš način života savetovajući vas o promeni načina ishrane (ukoliko je to potrebno) kao i o lošim navikama koje prate savremenog čoveka.

Moj prevashodan cilj jeste da vas učinim zdravijim i snažnijim kako bi se suprotstavili svakodnevnim izazovima sa kojm se svakodnevno susrećete.

Niko nije savršen! Postoje ljudi koji se pomire sa tom činjenicom i oni koji teže savršenstvu, a izmedju njih postoji razlika.

(Aleksandar Stanišić)