Merenje Procenta Masti

Zašto merimo masti?

Merenje Procenta MastiMerenje masti služi da bismo uočili nečiju telesnu strukturu tj. da bismo videli napredak u promeni strukture tela. Promena se najčešce odražava na smanjenje masnog tkiva na račun mišicne mase. Na primer, Posle mesec dana treninga klijent je ostao na prvobitnih 80 kilograma ali merenjem se utvrdilo da je dobio 2 kilograma mišića a izgubio isto toliko masti. Ako bismo gledali samo kilažu rekli bi da nije došlo do napretka ali preciznim merenjem možemo utvrditi koliko smo napredovali. Tako klijent svakog meseca dobija detaljan uvid u to koliki je napredak ostvario. Svaka tačka koja se izmeri na telu unosi se u program koji u zavisnosti od formule koja se koristi, računa strukturu samog tela i uporedjuje je sa rezultatima iz prošlog meseca. Na zahtev klijenta mogu se preuzeti kompletni rezultati merenja.

 

Merenje se vrši tako što se pomoću kalipera meri debljina kožnih nabora, vodeći se cinjenicom da je količina potkožnog masnog tkiva na odredjenim mestima na telu proporcionalna ukupnoj količini telesnih masti.U prvi mah može se učiniti da je merenje debljine kožnih nabora lak zadatak. Ipak treba imati na umu da tačnost merenja zavisi od kvalitetnog kalipera, stručne obuke merioca, kao i adekvatne prakse. Pri merenju debljine kožnih nabora kaliper treba da generiše specificnu vrednost sile na svojim krajevima. Kaliperi odličnog kvaliteta imaju garanciju proizvodjača da sve funkcioniše u najboljem redu.

Merenje debljine kožnih nabora vrši se tako što merilac uhvati kožu klijenta palcem i kažiprstom sa razmakom od oko 7,5cm izmedju prstiju i povuče kožu naviše od dela tela gde se vrši merenje zajedno sa potkožnim masnim tkivom. Nabor se sastoji od dva sloja masne kože sa masnim tkivom izmedju njih. Ukoliko postoji sumnja da je pri merenju zahvačen i deo mišićnog tkiva, klijentu se savetuje da kontrahuje muskulaturu na mestu gde se merenje vrši kako bi merilac utvrdio da li je zahvatio deo mišiča. Štipaljka kalipera se otvara i postavlja na kožni nabor uz postepeno popuštanje pritiska.Na mernoj skali se onda očitavaju rezultati koji se nakon toga unose u program koji preko jednačine računa procenat masti. Poznato je da proporcija potkožnog masnog tkiva prema ukupnoj količini telesnih masti varira izmedji polova, etičkih grupa i starosnih kategorija. Teorijski, što se više kožnih nabora koristi, to su rezultati precizniji. Ipak, kod većine klijenata uočene su male razlike izmedju vrednosti koje su dobijene primenom formula u kojima je krišćeno tri ili sedam kožnih nabora.

Ovu uslugu možete dobiti u okviru prsonalnih treninga ilii naknadnim zakazivanje. Za merenje se koristi harpenden caliper najviše klase kako bi se dobili što tačniji rezultati.  Za zakazivanje i više infirmacija posetite link!

Tačke koje se koriste prilikom merenja

Merenje Procenta Masti

Reference:
ACSM Priručnik za procenu fizičke forme povezane sa zdravljem