Hipertrofija

Hipertrofija

Adaptacija mišicnog tkiva

Rezultat treninga snage je povecanje velicine mišica. Ovo je poznato kao hipertrofija mišica.

Postoje dve vrste hipertrofije

-Sarkoplazmatska (estetska)
-Sarkomerska (miofibrilna)

Sarkoplazmatska hipertrofija podrazumeva povecanje mišica tj. mišicnih vlakana.Mišic se povecava i njegov volumen raste, ali snaga koju on može ispoljiti ostaje ista ili cak i se neznatno menja. Gustina filamenata u mišicnim vlakana se smanjuje a površina mišicnih vlakana se povecava. Trening se izvodi sa vecim brojem ponavljanja i manjim opterecenjima. Karakteristicno za Sarkoplazmatsku hipertrofiju je povecanje sarkoplazme i nekontraktilnih proteina. Ova vrsta hipertrofije je karakteristicna za bodybuilding i sportovi gde je cilj povecanje mišicne mase bez preteranog prirasta snage.

Sarkomerska hipertrofija je povecanje broja i velicine miofibrila unutar mišicnih vlakana, drugim recima to je
povecamje kolicine aktina, miozina i srodnih proteina koji su odgovorni za proizvodnju sile. Povecanje velicine povecava se i broj kontrakcionih proteina u vlaknima, povecava se zbijenost filamenata usled cega dolazi do povecanja snage koju taj mišic može da proizvede. Rezultat treninga Sarkomerske hipertrofije je cvrst i jak micic koji može da generiše veliku silu što i jeste cilj u vecini spotrova.

Pojašnjenje:

Mišici se sastoje od mnogo pojedinačnih mišicnih vlakana. Duž svakog mišicnog vlakna nalazi se strukovi proteina poznati kao miofibrile. U miofibrili postoji nekoliko proteina. Proteini aktin i miozin, poznati i kao kontrakcioni proteini, su dva primarna proteina vezana za proces kontrakcije mišica.

Posmatranje mišicnog vlakna pod mikroskopom pokazuje da je ono napravljeno od nekoliko ponavljajicih jedinica duž mišicne celije koje se zovu sarkomeri. Kroz sve sarkomere, od jednog do drugog kraja celije, prolaze miofibrile, ciji su deo aktin i miozin.

Deo teksta preuzet iz FISAF skripte za persinalne trenere.

Plan i program pripreme sportiste treba sadržati različite vrste treninga koji su usmereni na poboljšanje njegovih sposobnosti. Zbog toga personalni trener prema potrebama samog sportiste koristi tip treninga koji je sportisti u tom trenutku najpotrebniji.

Ovaj program treninga možete dobiti u sledećim uslugama:

-Individualni trening
-Trening u manjim grupama
-Trening za povećanje mišićne mase

Za više informacija posetite sledeći link.